MULTIPLICITY IN UNITY: MODERN ART MOSAICS EXHIBITION, 20th of February 2016, Budapest

You are invited to the modern art mosaics exhibition:

MULTIPLICITY IN UNITY

MODERN ART MOSAICS EXHIBITION

Exhibition opening:

Saturday, 20th of February 2016, 8:00 p.m.

Bálna, Jónás Kézműves Sörház

Fővám tér 11-12, Budapest

Join us and view the mosaic  art works performed by polish art group Renbar mosaics.

The opening will be followed by a performance of hungarian medieval worldmusic band Szelindek.

Check out for more:

www.renbar.eu
www.szelindek.com
www.balnabudapest.hu

JOIN FACEBOOK EVENT

zaproszeniev1

 

We would like to invite you to the exhibition of noteworthy  artists: the Polish art group Renbar Mosaics represented by its co-founder Renata Karska.  Renbar Mosaics  creates in stone, glass and precious  gold: three –dimensional  mosaic works.

The team members of Renbar Mosaics are qualified professionals in the field of art and art conservation (graduated in  Academy of Fine Arts in Krakow and the Department of Mosaics in Academia di Bella Arti in Ravenna Italy).

Their works are both aesthetical refined and exquisite. Their mosaics are prepared from wide range of materials- the most valuable natural stone, marble, granite, travertine, sandstone, through less valuable colourful stained glass and transformed materials( metal, ceramic tiles, aglomarble) as well. They are self designed and handmade. Their work open a creative dialogue between the artist and the viewer by interplay of light and texture, the discovery of the unknown potential of natural materials and the mastery of technique.

 

invitation-balna

Every  single tesserae (an individual mosaic tile, usually formed in the shape of a cube, used in creating  mosaic) as the  human being has its own place and its own role.  The presented artworks show the importance of the   single element but  MULIPLICITY  is based on the intuitively gathered  sounds to the voice of  UNITY.

Each  anonymous portrait at  this exhibition suggests the way  the viewer should see it : the emotion of  unknown.  We meet unfamiliar  persons and  we try to compose  their faces into our  imaginated memory persistently being confronted with our own limitations. The internal diversity is a particular reflection of the heterogenity of our community.Pieces of marble have been gathered to the  unique composition creating  our impression of seeing  glances of  meditation, sadness or nostalgia feeding   the  individual need of emotions .

The RENBAR mosaics anonymous portraits show the paradox of empathy. Are these emotions real in the  unreal art environment? Can we feel the emotion of stone? Or maybe we just desperately look for  the KNOWN component in everything? And What  about the real person, are we able to be the society without the  social fear of unknown?

A Man within his identity remains the  autonomous unit,  embedded in the idea of anonymity seemingly losing  his connection to concreteness. The works presented at  the exhibition invite to reflection  on the diversity of human beings taken  out of the  crowd   they received their  emotional personality.

 

BIO

RENATA KARSKA

renata1

Renata Karska is a Polish artist, born in Zakopane. She graduated the High Art School in Zakopane in  wood sculpture. Then she graduated the Academy of Fine Arts, Cracow in Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art obtaining the  Master  degree in conservation of sculpture. At the same time she obtained the  Gunsmith Master degree. She has been   the  laureate of many scholarships and awards like: Scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage  for scientific and academic results, Jan Matejko Scholarship for scientific and academic results, Scholarship from Mayor of City Cracov for scientific and academic results.

Now she has been  continuing her studies in the Academy of Fine Arts Cracow performing her Phd studies. In academic year 2015/2016  she has taken  part at  Erasmus Student Exchange in Budapest at the  Hungarian University of Fine Arts.

Her Phd  work and her research has focused on studies of  medieval blackpowder rifles, considering issues with metal conservation and technology of old guns. She is also civic and educational activist. She has  taken part in numerous non profit events and projects. She is deeply engaged in reeneactment of 17th century military troops: conducting a Reenectament group Parva Armis. She co-founded with her school friend Bartosz Kęska in 2005 the  Renbar art group .  In  the very beginning the group activities focused on the  modern art media language. Then they  clarified their  artistic language using ancient mosaics as the  form of art communication. Renbar mosaics group has presented its works at  numerous individual and collective exhibitions earning appreciation and awards.

 

BARTOSZ KĘSKA

BARTOSZ

Bartosz Keska is a violinist and a contemporary artist graduate in Accademy of Fine Arts in Ravenna (Italy) and the School of Arts in Zakopane (Poland). He is a member of RENBAR contemporary art group, originator of artworks, installations as also theatres, movies and performances presented in many individual and collective exhibitions in Poland and in Italy. Actually he lives and works in Poland exploring the mosaic technique  as a contemporary artifact, he also conducts art workshops and conferences dedicated to mosaic language and its role in the contemporary context.

 

KATARZYNA ŁOPATOWSKA

aDSC09562

The artist, conservator, graduated the Academy of Fine Arts in Cracow at the Department of Conservation and Restoration of Works of Art. A member of the art group RENBAR, author of art and restored works  in Poland, Ireland and Germany.

Graduated from the High Art School in Kielce, co-author of the work exhibited in the local Regional Cultural them. J. Pilsudski.

 

 


 

pobrane

Neves művészek, a lengyel Renbar Mosaics műszészcsoport kiállítására hívjuk önöket az egyik alapító tag, Renata Karska képviseletében. A Renbar Mosaics tagjai kőből, üvegből és aranyból készítenek térbeli mozaikokat.

 

A Renbar Mosaics tagjai valamennyien magasan képzett, hivatásos képző- és restaurátorművészek, akik a Krakkói Képzőművészeti Akadémián, illetve a Ravennai Képzőművészeti Akadémia mozaik szakán diplomáztak.

 

Munkájukat esztétikai és technikai kifinomultság jellemzi. Saját tervezésű, kézzel késztett mozaikjaikhoz sokféle alapanyagot használnak a legdrágább kövektől (márvány, gránit, travertin, homokkő) kezdve a kevésbé értékes színes üvegig és feldolgozott anyagokig (fém, kerámia, agglo márvány). Műveik a fények és textúrák összjátékán, a természetes anyagokban és a technikai megoldásokban rejlő lehetőségek feltárásán keresztül párbeszédet nyitnak az alkotó és a befogadó között.

 

EGY A SOKBÓL – EGYSÉG A SOKASÁGBÓL

 

Minden egyes tesszerának (azaz a mozaikot alkotó négyzetes mozaikszemnek) – akárcsak az egyes embereknek – megvan a maga helye és szerepe. A bemutatott művekben érezhető az egyes elemek fontossága, a SOKASÁG alapját mégis a különböző szálakból szőtt szövet EGYSÉGE  adja.

 

A kiállított névtelen portrék mindegyike egy bizonyos látásmódot sugall a szemlélőnek: az ismeretlenség érzetét. Szokatlan figurákat látunk. Arcukat megpróbáljuk összekomponálni a képzeletünben őrzött képekkel, miközben folyton saját korlátainkba ütközünk.  A belső diverzitás nem más, mint a minket befogadó közösség sokféleségének tükröződése. Ha az egyedi kompozícókba rendezett márványdarabokat nézzük, olyan benyomásunk támad, mintha a meditáció, a szomorúság, vagy a nosztalgia pillanatait figyelnénk, egyéni érzelmi szükségleteinket táplálva.

 

A Renbar Mosaics névtelen portréi az empátia paradox voltát mutatják: vajon valósak ezek a nem-valós művészi környezetbe ágyazott érzelmek? Átélhetjük-e a kövek érzelmeit? Talán csak kétségbeesetten keresgéljük mindenben az ismerős elemeket? És mi a helyzet a valós személlyel? Képesek vagyunk-e társadalomként létezni, az ismeretlentől való társadalmi szintű félelem nélkül?

 

Az Ember mint önálló identitás autonóm egység marad, ám az anonimitás eszméjébe ágyazva minden kapcsolatát elveszíti a valós léttel. A kiállításon bemutatott művek elmélkedésre hívnak minket: a tömegből kiragadott emberi lények sokféleségén, akik ily módon elsősorban érzelmi valójukban jelenhetnek meg.

 

ÉLETRAJZOK

 

RENATA KARSKA

 

Renata Karska zakopanei születésű lengyel művész. Faszobrászként végzett a Zakopanei Művészeti Szakközépiskolában, majd a Krakkói Képzőművészeti Akadémia Képzőművész konzervátor és restaurátor szakán tanult tovább, ahol szobrász restaurátor mesterdiplomát szerzett. Ezzel egy időben a fegyverkovács mesterképzést is sikeresen elvégezte. Számos ösztöndíj, és tanulmányi díj, pl. a Nemzeti Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium Tudományos Ösztöndíjának, Krakkó Polgármestere Tudományos Ösztöndíjának, valamint a Jan Matejko Tudományos Ösztöndíjnak a nyertese.

 

Jelenleg a Krakkói Képzőművészeti Akadémia PhD hallgatója. A 2015/2016-os tanévben az ERASMUS csereprogram ösztöndíjasaként Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytatja tanulmányait. PhD kutatómunkájának középpontjában a középkori, fekete lőporos puskák tanulmányozása áll, különös tekintettel a régi fegyverek fém alkatrészeinek konzerválására, és megmunkálására.

 

Oktatási feladatokat is ellátó civil aktivistaként részt vett több non-profit rendezvényen és projektben. Mint a Parva Armis hagyományőrző csoport vezetője magas szinten foglalkozik a 17. századi katonai hagyományok éltetésével. A Renbar művészcsoportot iskolai barátjával, Bartosz Kęskával alapította 2005-ben. A csoport kezdetben a kortárs médiaművészet eszköztárára támaszkodott, ám hamarosan kialakították saját művészi nyelvezetüket, melynek kommunikációs eszköze az ősi mozaik technika lett. A Renbar Mosaics művészcsoport elismeréssel, díjakkal jutalmazott munkái számos egyéni, és csoportos kiállításon szerepeltek már.

 

BARTOSZ KĘSKA

 

Bartosz Kęska hegedűművész, kortárs képzőművész, aki a Zakopanei Művészeti Szakközépiskolában, majd a Ravennai Képzőművészeti Akadémián végezte tanulmányait. A Renbar művészcsoport tagja, megannyi képzőművészeti alkotás, installáció, színdarab, film, és performansz  alkotója, melyek Lengyel-, és Olaszországban egyéni és csoportos kiállításokon kerültek bemutatásra. Jelenleg Lengyelországban él és dolgozik, a mozaik technikát mint kortárs kifejezőeszközt kutatva. Az általa vezetett képzőművészeti műhelyek, konferenciák fő témája a mozaik nyelvezete, és a kortárs művészetben betöltött szerepe.

 

KATARZYNA ŁOPATOWSKA

 

Képzőművész, restaurátor. A Krakkói Képzőművészeti Akadémia Képzőművész konzervátor és restaurátor szakán szerzett diplomát. A Renbar művészcsoport tagja, Lengyelországi, írországi, és németországi képzőművészeti munkák alkotása és restaurálása fűződik a nevéhez. Középiskolai tanulmányait a Kielcei Művészeti Szakközépiskolában végezte; a helyi J. Piłsudski Kulturális Intézetben kiállított műemlék társalkotója.

 

 

 

AD MORTEM MISERICORDIAE, Raba Wyżna, Cemetary Chapel, may 2015.

CONTEMPORARY MOSAIC EXHIBITION, AD MORTEM MISERICORDIAE, Raba Wyżna, Cemetary Chapel, may 2015. The inauguration with a music performance (concert of duetto performed by sisters Emilia and Małgorzata Zięba) held on 9th may 2015. Mosaics became the permanent element of the Chapel in Raba Wyżna (Poland).

 

 

Mosaic authors

Renbar mosaics art & retauro

Renata Karska

Bartosz Kęska

Katarzyna Łopatowska

and

Klaudia Antolak
Mariusz Banach
Izabela Banach
Magdalena Bielarczyk
Justyna Chrobak
Izabela Dziwisz
Maria Głowacz
Krystyna Kęska
Izabela Kowalczyk
Olga Kulak
Michał Kulak
Agnieszka Kulak
Szymon Kulak
Katarzyna Luberda
Kinga Luberda
Szczepan Nawara
Renata Pietrzak
Ewa Saczka
Karolina Sawina
Janina Sikora
Stanisława Smółka
Anna Szlachta
Aleksandra Tokarczyk
Katarzyna Urbaniak
Sara Wisła
Anna Wojdyła
Małgorzata Zięba
Emilia Zięba
Karolina Zięba
Józefa i Józef Ziębowie

 

 

CONTEMPORARY MOSAIC EXHIBITION, Feminity and male power in mosaics, Pauza in Garden, october 2014

CONTEMPORARY MOSAIC EXHIBITION,

Feminity and male power in mosaics,

Pauza in Garden, october 2014

We would like to invite you to the exhibition of noteworthy  artists  who create in stone, glass and valuable gold three –dimensional  mosaic works.

Two teams Renbar Mosaics and  Lubosz Karwat Laboratory  are going to present their works with the motto “feminine senses” and “ masculine power”from the 2nd October in “Pauza in Garden” Rajska street 12 in Cracow.

The team members of Renbar Mosaics and  Lubosz Karwat Laboratory  are qualified professionals in the field of art conservation (graduates of Academy of Fine Arts in Toruñ and Krakow and the Department of Mosaics in Academia di Bella Arti in Ravenna Italy).

Their works are both aesthetical refined and exquisite. Their mosaics are prepared from wide range of materials- the most valuable natural stone ,marble, granite, travertine, sandstone, through less valuable colourful stained glass and transformed materials( metal, ceramic tiles, aglomarble) as well. They are self designed and handmade. Their work open a creative dialogue between the artist and the viewer by interplay of light and texture, the discovery of the unknown potential of natural materials and the mastery of technique.

The promoter of this exhibition is Art for You Foundation